menusearch
رادیو افق کوروش

دکتر امیر خسرو فخریان

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۴۷:۴۱
دکتر امیر خسرو فخریان
سابقه تاسیس فروشگاه های زنجیره ای تالیف دکتر فخریانسابقه تاسیس فروشگاه های زنجیره ای تالیف دکتر فخریان - ه ای تالیف دکتر فخریان قسمتی از کتاب - ده’’ تالیف دکتر فخریان /uploadfile/fi - ; تالیف دکتر امیرخسرو فخریان مدیر - تالیف دکتر فخریان قسمتی از کتاب فروشگ - تالیف دکتر فخریان /uploadfile/file_po - ر امیرخسرو فخریان مدیر عامل شرکت فروش
کتاب فروشگاه های زنجیره ای ‘’گذشته حال آینده’’ ، کتاب گذشته حال آینده ، کتاب گذشته حال آینده دکتر فخریان ، کتاب دکتر فخریان ، کتاب مدیر عامل افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش ، امیر فخریان ، امیرفخریان ، امیرخسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، افق کوروش ، مستند کتاب دکتر فخریان ،
292 بازدید، دوشنبه ششم آبان ۹۸
گالری تصاویر - تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریانگالری تصاویر - تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان - کوروش با دکتر امیر خسرو فخریان مدیرع - ق کوروش با دکتر فخریان - وش با دکتر فخریان
تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش ، مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه رادیو افق کوروش ، تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش ، دکتر فخریان ، افق کوروش با دکتر فخریان ، افق کوروش ، رادیو ، دکتر امیر خسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، دکتر امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، فخریان مدیرعامل افق کوروش ، مدیرعامل افق کوروش ، دکتر امیر خسرو فخریان مدیرعامل ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، okcsradio ، okcs ،
207 بازدید، سه شنبه هفتم آبان ۹۸
مردم باید با توجه به شرایط خاص خرید خود را بر اساس برنامه‌ریزی انجام دهندمردم باید با توجه به شرایط خاص خرید خود را بر اساس برنامه‌ریزی انجام دهند
، رادیو افق کوروش ، صدا وسیما ، منصور عالی‌پور ، نایب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، تامین کالا ، هیچ مشکلی وجود ندارد ، فروشگاه های زنجیره ای ، صبح زود تا پاسی از شب ، فعال هستند ، فروشگاه‌ها ، به مردم خدمات‌رسانی خواهند کرد ، مردم ، خدمات‌رسانی ، شرایط خاص خرید ، برنامه‌ریزی ، زمان‌های مناسب خرید کالا ، ازدحام در فروشگاه‌ها ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، فروشگاه افق کوروش ، افق کوروش ، دکتر امیر خسرو فخریان ، okcs ، okcsradio ،
75 بازدید، سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۹۸
دکتر فخریان: مردم نگران نباشند/ میزان تولید بالا و انبارها پر است.دکتر فخریان: مردم نگران نباشند/ میزان تولید بالا و انبارها پر است. - ها پر است. دکتر فخریان (مدیرعامل افق - %D9%86.jpg دکتر فخریان (مدیرعامل افق - است. دکتر فخریان (مدیرعامل افق کوروش - 6.jpg دکتر فخریان (مدیرعامل افق کوروش
، دکتر فخریان ، مصاحبه با دکتر فخریان ، دکتر فخریان مدر عامل افق کوروش ، دکتر فخریان در رادیو افق کوروش ، گفتگو با دکتر فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، دکتر فخریان: مردم نگران نباشند ، دکتر فخریان:میزان تولید بالا و انبارها پر است ، میزان تولید بالا و انبارها پر است ، انبار های افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ،
46 بازدید، یکشنبه سوم فروردین ۹۹
پیام نوروزی مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروشپیام نوروزی مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش - یام نوروزی دکتر فخریان مدیرعامل شرکت - وروزی دکتر فخریان مدیرعامل شرکت فروشگ
، پیام نوروزی ، پیام نوروزی دکتر فخریان ، پیام نوروزی دکتر فخریان مدیرعامل افق کوروش ، پیام نوروزی امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، دکتر امیر فخریان ، دکتر خسرو فخریان ، پیام مدیر افق کوروش ، گفتگوی دکتر فخریان ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ،
86 بازدید، یکشنبه سوم فروردین ۹۹
دکتر فخریان :وضعیت فعالیت فروشگاه ها بعد از ۲۳ فروردیندکتر فخریان :وضعیت فعالیت فروشگاه ها بعد از ۲۳ فروردین - ۲۳ فروردین دکتر فخریان :وضعیت فعالیت - فق کوروش - دکتر فخریان :وضعیت فعالیت - دکتر فخریان :وضعیت فعالیت فروشگاه ها
، دکتر فخریان ، گفتگو با دکتر فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش ، وضعیت فعالیت فروشگاه ها بعد از ۲۳ فروردین ،
84 بازدید، پنج شنبه بیست و هشتم فروردین ۹۹
اهمیت حفظ سلامت هموطنان از نگاه استاد فضلیاهمیت حفظ سلامت هموطنان از نگاه استاد فضلی
، دکتر امیر خسرو فخریان ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش ، پیام مدیر افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، حاج محمد کریم فضلی ، استاد حاج کریم فضلی ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
92 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۹۹
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، در مجمع عمومی فوق العاده افق کوروشگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، در مجمع عمومی فوق العاده افق کوروش - ق کوروش با دکتر فخریان ، در مجمع عموم - ق کوروش با دکتر فخریان مدیر عامل شرکت - وش با دکتر فخریان ، در مجمع عمومی فوق - وش با دکتر فخریان مدیر عامل شرکت افق
، گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، دکتر فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل افق کوروش ، مجمع افق کوروش ، مجمع فوق العاده افق کوروش ، گفتگوی اختصاصی رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر فخریان ، دکتر فخریان مدیر عامل افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
51 بازدید، سه شنبه دهم تیر ۹۹
دکتر فخریان: فروشگاه های زنجیره ای در اقتصاد آینده ایران و جهان صنعتی کارآفرین، اشتغال زا و استراتژیک استدکتر فخریان: فروشگاه های زنجیره ای در اقتصاد آینده ایران و جهان صنعتی کارآفرین، اشتغال زا و استراتژیک است - 12(2).jpg دکتر امیر خسرو فخریان ، رئیس - ، امیرخسرو فخریان در مصاحبه با پایگاه - دکتر فخریان در انتها گفت: البته
، دکتر فخریان: فروشگاه های زنجیره ای در اقتصاد آینده ایران و جهان صنعتی کارآفرین ، اشتغال زا و استراتژیک است ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: تحولات اقتصادی پساکرونا نشان داد فروشگاه های زنجیره ای در اقتصاد ایران و جهان امری استراتژیک تلقی می شود ، دکتر امیر خسرو فخریان ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، دکتر امیر خسرو فخریان ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه های زنجیره ای ، تحولات اقتصادی ، تحولات اقتصادی پساکرونا ، فروشگاه های زنجیره ای در اقتصاد ایران و جهان ، اقتصاد ایران ، اقتصاد ایران و جهان ، امری استراتژیک ، معادلات ملی و بین الملی ، قوانین حمایتی و زمینه های توسعه کارآفرینی ، شکوفایی اقتصادی ، بهینه سازی خدمات ، شهروندان ، به گزارش رادیو افق کوروش ، گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره‌ای ، امیرخسرو فخریان در مصاحبه با پایگاه خبری رسمی کار و کارآفرینی ، بخش دولتی ، نهادهای قانون گذار و نیز سازمانهای مردم نهاد ، اتاق اصناف ، توسعه سبک زندگی شهری ، زمینه های خدماتی و کارآفرینی ، حوزه تخصصی ، رئیس اتحادیه صنف فروشگاه های زنجیره ای ، مدل کسب و کار فروشگاه های زنجیره ای ، اعتماد ، خدمات پس از فروش ، ارتباط مستقیم فروشگاه های زنجیره ای و صنایع تولیدی و کارخانجات ، از نظر اقتصادی به صرفه ، مدیریت زمان شهروندان ، سبک زندگی فشرده شهری ، رضایت مردم ، خدمات رسانی و تامین کالا ، توسعه و حمایت از فروشگاه های کوچک ، بازار و مشتری خاص ، فخریان ، دکتر فخریان ، مدل زنجیره ای از یک مدل موفق ، استانداردسازی حرفه ای ، چشم انداز کارآفرین ، مدیریت بهینه ، جایگاه فروشگاه زنجیره ای ، سازمان حرفه ای در یک فروشگاه ، مدیران و توسعه دهندگان کسب و کارهای فروشگاه های زنجیره ای ، مدیران حرفه ای؛ خوش فکر و موفق در کشور ، شخصیت کارآفرین ، مدیر سخت کوش و دلسوز ، توسعه تجارت و اشتغال ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، سهم همسایگی ، okcsradio ، okcs ، okcsir ، سایت افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ،
57 بازدید، یکشنبه بیست و دوم تیر ۹۹
انتخاب مجدد دکتر فخریان به ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه زنجیره ایانتخاب مجدد دکتر فخریان به ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه زنجیره ای - انتخابات دکتر امیر خسرو فخریان مجددا - نتخاب مجدد دکتر فخریان به ریاست اتحاد - زنجیره ای دکتر فخریان مجددا برای یک - مجدد دکتر فخریان به ریاست اتحادیه کش - ه ای دکتر فخریان مجددا برای یک دوره
، دکتر امیر خسرو فخریان ، مجددا برای یک دوره 4 ساله ، انتخاب دکتر فخریان در اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، روز یکشنبه مورخ 13990429 ، صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، مدیر افق کوروش ، رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، انتخابات اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، دکتر فخریان ، انتخابات دوره دوم هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، هیات مدیره و بازرس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، سالن اجلاس اتاق اصناف ایران ، 29 تیر 1399 ، به گزارش رادیو افق کوروش ، گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‎‌ای ، انتخابات و شمارش آرای واصله ، امیرخسروفخریان ریاست اتحادیه ، مهدی عارفی داریان نایب رییس اول ، حسین مدرسی فر نایب رییس دوم ، حسین خراسانی فردوانی دبیر ، منصورعالی پور خزانه دار ، عضای هیأت مدیره ، ابراهیم طلائی ، بازرس اتحادیه ، رسول محمدی ، عضو علی البدل ، فرزین کاویانی ، ریاست اتحادیه ، منتخبین هیات مدیره ، بازرس اتحادیه ، حضور پرشور اعضای اتحادیه ، اعضای محترم اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، کاندیداهای محترم ائتلاف رقیب ، کاندیداهای محترم مستقل ، پیام دکتر فخریان رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای به کاندیداهای رقیب ،
61 بازدید، یکشنبه بیست و نهم تیر ۹۹