خسرو فخریان

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
خسرو فخریان
 کاهش ریسک و افزایش امنیت در کسب و کار با توسعه فرانچایز +صوتی کاهش ریسک و افزایش امنیت در کسب و کار با توسعه فرانچایز +صوتی
امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فرانچایز افق کوروش ، اصول بازار یابی ، پیشرفت شغلی ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، نماد افق ، رادیو افق کوروش ، رئیس هیئت موسس انجمن فرانچایز ایران ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره‌ای ،
9 بازدید، پنج شنبه چهاردهم آذر ۹۸
دکتر فخریان:حمایت از تولید ملی با حذف کالای قاچاقدکتر فخریان:حمایت از تولید ملی با حذف کالای قاچاق - دکتر امیر خسرو فخریان رئیس اتحادیه کش - یرد. دکتر فخریان در ادامه با اشاره ب
حمایت از تولید ملی ، حذف کالای قاچاق ، رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، برند محبوب ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، افق در بورس ، فرانچایز افق کوروش ، نماد افق ، امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، گردهمایی ارائه نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، توزیع کالاهای داخلی ، شرکت‌های دانش بنیان ، صندوق نوآوری و شکوفایی ،
15 بازدید، شنبه شانزدهم آذر ۹۸
نخستین دور مسابقات فوتسال جام گلرنگ با افق کوروشنخستین دور مسابقات فوتسال جام گلرنگ با افق کوروش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فوتسال جام گلرنگ ، مسابقات فوتسال جام گلرنگ ، شانزدهمین سالگرد گروه صنعتی گلرنگ ، سالن فوتسال مجموعه ورزشی دانشگاه صنعتی شریف ،
6 بازدید، دوشنبه هجدهم آذر ۹۸
 افتتاح انبار خشک 13 هزار متری در منطقه 8 افق کوروش افتتاح انبار خشک 13 هزار متری در منطقه 8 افق کوروش
فرانچایز ، بورس تهران ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، برند محبوب ، جشنواره برند محبوب ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، انبار خشک منطقه 8 ، انبار خشک منطقه 8 فروشگاه های زنجیره ای ، انبار جدید منطقه 8 افق کوروش ، افتتاح انبار خشک ، افتتاح انبار خشک 13 هزار متری در منطقه 8 افق کوروش ،
5 بازدید، دوشنبه هجدهم آذر ۹۸
عبور از مرز 150 فروشگاه در منطقه 8 افق کوروشعبور از مرز 150 فروشگاه در منطقه 8 افق کوروش
امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، تندیس زرین برند محبوب ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، 8 روز ، 8 افتتاح ، منطقه 8 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، منطقه 8 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، 150 فروشگاه در منطقه 8 افق کوروش ، افتتاح ، شعب منطقه 8 ،
8 بازدید، دوشنبه هجدهم آذر ۹۸
استاندار تهران :گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقش موثر در اقتصاد خانوارهااستاندار تهران :گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقش موثر در اقتصاد خانوارها
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، انوشیروان محسنی بندپی ، استاندار تهران ، گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستانها ، نرخ بیکاری ،
6 بازدید، دوشنبه هجدهم آذر ۹۸
شرکت سازنده