menusearch
رادیو افق کوروش

اولین برنده خوش شانس 50 میلیون سهام از شهر شیراز

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | ۷:۳۲:۴۷
اولین برنده خوش شانس 50 میلیون سهام از شهر شیراز
اولین برنده های جشنواره هم خریدار هم سهامدار مشخص شدنداولین برنده های جشنواره هم خریدار هم سهامدار مشخص شدند - گردید. اولین برنده خوش شانس 50 میلیون سهام از شهر شیراز ، دومین نفر از شهر بابل و - مشخص شدند اولین برندهای خوش شانس 50 - یژه برنامه اولین مرحله قرعه کشی جشنوا - اولین برنده های جشنواره هم خریدار هم - ین برندهای خوش شانس 50 میلیونی افق کو - رندهای خوش شانس 50 میلیونی افق کوروش - ی خوش شانس 50 میلیونی افق کوروش از شه - شی جوایز 5 میلیون تومانی و 500هزار تو - رنده پنجاه میلیون تومانی سهام - یون تومانی سهام - یون تومانی سهام - افق کوروش از شهرهای شیر از ، بابل و ل - رای بسیاری از هموطنان عزیز و همسایه ه - یک خبر خوب از طرف این مجموعه دریافت ک - ش 4 تیرماه از ساعت 19:00 ویژه برنامه - ران ، جمعی از همکاران و ساکنین عزیز م - مین نفر از شهر بابل و سومین نفر از شه - از شهرهای شیراز ، بابل و لاهیجان بود - فروشگاه شیراز فضل آباد برنده
، اولین برنده های جشنواره هم خریدار هم سهامدار مشخص شدند ، اولین برندهای خوش شانس 50 میلیونی افق کوروش ، اولین برندهای خوش شانس 50 میلیونی افق کوروش از شهرهای شیراز ، بابل و لاهیجان بودند ، همسایه های گرامی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، افق کوروش ، زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سراسر کشور ، افق کوروش در سراسر کشور ، به گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، گزارش رادیو افق کوروش ، اولین مرحله قرعه کشی جشنواره هم خریدار هم سهامدار ، قرعه کشی جشنواره هم خریدار هم سهامدار ، جشنواره هم خریدار هم سهامدار ، شعبه افق کوروش ، شعبه افق کوروش واقع در میدان ملت ، دکتر حسنی نژاد ، رئیس بازاریابی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، دکتر حسنی نژاد ، رئیس بازاریابی ، رئیس بازاریابی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، آقای باقری نماینده بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، باقری نماینده بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، نماینده بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، صفحه اینستاگرام افق کوروش ، آپارات ، جوایز مربوط به روزهای 20 ، 21 و 22 خرداد ، روند شکل گیری جشنواره ، مجریان ، توضیحات تکمیلی ، دکتر حسنی نژاد ، مراسم قرعه کشی ، خارج نمودن اعداد از داخل گوی ، اولین برنده خوش شانس 50 میلیون سهام ، اولین برنده خوش شانس 50 میلیون سهام از شهر شیراز ، دومین نفر از شهر بابل ، سومین نفر از شهر لاهیجان ، قرعه کشی جوایز 5 میلیون تومانی ، نظارت کامل رئیس بازاریابی افق کوروش ، تقدیر ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، رادیوافق ، تهیه شده در رادیو افق کوروش ،
43 بازدید، پنج شنبه پنجم تیر ۹۹