امیر فخریان

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
امیر فخریان
دکتر فخریان: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کند +فایل صوتی و تصویریدکتر فخریان: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کند +فایل صوتی و تصویری - امیر خسرو فخریان که به همراه جمعی از
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، دکتر فخریان ، مصاحبه دکتر فخریان ، افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، گزارش خبری رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، دکتر خسرو فخریان ، دکتر امیر فخریان ، امیر فخریان ،
277 بازدید، یکشنبه هجدهم شهریور ۹۷
افزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتیافزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتی - 0 امیرخسرو فخریان با بیان اینکه اتحا
رادیو افق کوروش ، افزایش سه درصدی سهم ، افزایش سه درصدی سهم افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، افق کوروش ، مصاحبه امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، امیر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش در رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان در رادیو افق کوروش ، فخریان در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی امیر خسرو فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر خسرو فخریان ، دکتر فخریان ، دکتر فخریان افق کوروش ، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، خرده‌فروشی ، تعداد شعب فروشگاه زنجیره‌ای ، کالاهای اساسی ، همواره تخفیف افق کوروش ، شعبه ، 3 هزار شعبه ،
210 بازدید، جمعه یازدهم مرداد ۹۸
چشم انداز افق کوروش در سال 98 از دیدگاه دکتر فخریانچشم انداز افق کوروش در سال 98 از دیدگاه دکتر فخریان - یدگاه دکتر فخریان دکتر فخریان در مصاح - ن.JPG دکتر فخریان در مصاحبه اختصاصی ب
مصاحبه دکتر فخریان ، دکتر فخریان ، امیر خسرو فخریان ، امیر فخریان ، مهندس فخریان ، دکتر فخریان در رادیو افق ، رادیو افق کوروش ، دیدگاه دکتر فخریان ، چشم انداز افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، افق کوروش ، باشگاه افق کوروش ، باشگاه مشتریان افق کوروش ،
217 بازدید، سه شنبه پنجم شهریور ۹۸
سابقه تاسیس فروشگاه های زنجیره ای تالیف دکتر فخریانسابقه تاسیس فروشگاه های زنجیره ای تالیف دکتر فخریان - تالیف دکتر فخریان قسمتی از کتاب فروشگ - تالیف دکتر فخریان /uploadfile/file_po - ر امیرخسرو فخریان مدیر عامل شرکت فروش
کتاب فروشگاه های زنجیره ای ‘’گذشته حال آینده’’ ، کتاب گذشته حال آینده ، کتاب گذشته حال آینده دکتر فخریان ، کتاب دکتر فخریان ، کتاب مدیر عامل افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش ، امیر فخریان ، امیرفخریان ، امیرخسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، افق کوروش ، مستند کتاب دکتر فخریان ،
53 بازدید، دوشنبه ششم آبان ۹۸
شرکت سازنده